Кањонинг

Кањонингот е авантуристичка активност која подразбира поминување - пешачење низ кањони, притоа совладувајќи природни препреки како на пример, водопади, каскади, природни базени (вирови) и слично. Во таа прилика може да се користат…

Comments Off on Кањонинг

Canyoning

Canyoning offers unforgettable experience in nature. The natural water park runs along the riverbed formed by water. You are jumping into the pools and sliding on a rocky slide, descending with rope…

Comments Off on Canyoning