Првиот снег на Големо Езеро 2017

Македонските планини забелеа… Иако снегот не е за скијање, Баба планина изгледа прекрасно. Топло ви препорачуваме, кога ќе бидете во можност задолжително да го посетите Националниот Парк Пелистер и Големо езеро 2218мнв.     

Mountain Solution

Mountain Solution is a registrated company that provides mountain guide and rescue services on the mountains in the Republic Macedonia, especially in the Prespa-Pelagonia region with the accent of the National Park Pelister, Nidje-Kajmakcalan mountain, and Mariovo region. Behind us Read More …