Симе Алушевски

Симе Алушевски

Силен, фокусиран, посветен и грижлив, Симе Алушевски ја претставува основата на планинарското искачување. Како лиценциран водич за планинарење Симе е мотиватор кој ги предизвикува гостите да направат повеќе од тоа што самите тие мислат дека можат да го направат. Неговата грижа и внимание помагаат гостите да направат важни и трајни промени во начинот на живот.

sime-alushevski

ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТНО ИСКУСТВО, СЕРТИФИКАТИ

Роден-1963
Димпломиран новинар
Главен уредник на регионалниот весник “Его”.
Сертификат за завршена обука “Не оставај трага-центар за етика во природа”; член на планинарски клуб ПСК “Пелистер”, дел од Федерацијата за планински спортови при Република Македонија(ФПСМ),  член на UIAA (Меѓународната федерација за искачување и планинарство) и BMU (Балканската планинарска унија).
Искуство и учество во искачување, познавање на пешачки патеки, на флората и фауната во тој регион, како и локалната историја, географија, фолклор, етнологија и култура.