Ниже Поле – Дебел Рид – Големо Езеро 2218 мнв

Ниже Поле – Дебел Рид – Големо Езеро 2218 м.н.в.   Времетраење: 3-4 часа со одмор Појдовна точка: село Ниже Поле, 1000 м.н.в. Највисока точка: Големо Езеро, 2218м.н.в. Висинска разлика:  мин: 1131метри.  макс: 2216 метри Должина на патеката: 6 км Read More …

Н.П. Инфоцентар – Палиснопје – Копанки – хотел Молика – Н. П. Инфоцентар

Н.П. Инфоцентар – Палиснопје –  Копанки  – хотел Молика – Н. П. Инфоцентар Времетраење: 4-6 часа со одмор Појдовна точка: Инфоцентар на НП Пелистер, 1350 м.н.в. Највисока точка : Видиковец, 2000м.н.в. Опрема : Стандардна планинарска, водоотпорни чевли и јакна (пожелно) Read More …

Магарево-Јоргов Камен-Копанки-Молика-Магарево

 Магарево-Јоргов Камен-Копанки-Молика-Магарево Времетраење: 6-8 часа со одмор Појдовна точка: село Магарево, 1000 м.н.в. Највисока точка : Јоргов Камен , 1744м.н.в. Опрема : Стандардна планинарска, водоотпорни чевли и јакна (пожелно) Тип на Патека: Во еден правец -кружна Тежина на патеката : Read More …

Хотел Молика – п.д.Копанки-Јоргов Камен – Црвени Стени

Хотел Молика – Копанки – Јоргов Камен – Црвени Стени Времетраење: 4-6 часа со одмор Појдовна точка: хотел Молика, 1430 м.н.в. Највисока точка: Црвени Стени , 1800м.н.в. Опрема : Стандардна планинарска, водоотпорни чевли и јакна (пожелно) Тип на Патека: Во Read More …

Камењар – Врв Пелистер 2601 м.н.в

 Камењар – врв Пелистер 2601 м.н.в (хотел Молика-Копанки-врв Стив – врв Илинден – врв Пелистер – хотел Молика) Времетраење: 10-12 часа со одмор Појдовна точка: хотел Молика, 1452м.н.в. Највисока точка: врв Пелистер , 2601м.н.в. Висинска разлика:  мин:1452 м.н.в. – макс: Read More …

Болници – Врв Пелистер 2601 мнв

Болници -Врв Пелистер 2601 м.н.в. (Инфоцентар на Н.П.-Пресека – Кунина Стена – Болници – врв Пелистер) Времетраење: 10-12 часа со одмор Појдовна точка: Инфоцентар на Н.П. – 1370 м.н.в. Највисока точка: врв Пелистер – 2601 м.н.в. Висинска разлика:  мин: 1370метри.  Read More …

Широка- Врв Пелистер 2601м.н.в.

 Широка- Врв Пелистер 2601м.н.в. (НП Инфоцентар – Палиснопје – Пресека – Широка -врв Пелистер) Времетраење: 10-12 часа со одмор Појдовна точка: Инфоцентар , 1400м.н.в. Највисока точка: врв Пелистер, 2601м.н.в. Висинска разлика:  мин:1370 м.н.в. – макс: 2601м.н.в. Должина на патеката : 15 Read More …

Флората и Фауната во Македонските Национални Паркови и Мариовскиот Регион

Ден 1 Национален Парк Маврово –пристигнување и сместување во хотел (околу 2-4 часа) вечера и ноќевање. Ден 2 Планинарење: Национален парк Маврово –Бистра – пешачка тура до Меденица (8-10 часа предвидено време за престој на планината, со посета на трло Read More …