7. Широка – Врв Пелистер 2601м.н.в.

 

Времетраење: 10-12 часа со одмор

Појдовна точка: Инфоцентар , 1400м.н.в.

Највисока точка: врв Пелистер, 2601м.н.в.

Висинска разлика:  мин:1370 м.н.в. – макс: 2601м.н.в.

Должина на патеката : 15 км

Угорнина: 1210 метри ; удолнина 12метри

Опрема : Професионална, водоотпорни чевли и јакна (задолжително)

Тип на патека: Во еден правец

Тежина на патеката : тешка

Други опции: можно слегување пo друга патека – Болници или Камењар

« на 4 »

Save