Широка -Врв Пелистер (2601м.н.в.)

Инфоцентар на НП Пeлистер- Палиснопје – Пресека -долина Широка – врв Пелистер

  • Времетраење: 10-12 часа со одмор.
  • Почетна точка: Инфоцентар на НПП 1400 мнв.
  • Највисока точка: Врв Пелистер 2601 мнв.
  • Висинска разлика мин: 1370 метри макс:2601 метри
  • Должина на патеката: 15 км.
  • Угорнина: 1210 метри  Удолнина: 12 метри
  • Опрема: Професионална за зимски услови
  • Тип: во еден правец
  • Тежина: тешка
  • Други опции: Можност да се продолжи до планинарскиот дом на Големо Езеро и продолжување наредниот ден.

 

Галерија – Ски тури

« на 2 »

Save

Save