4. Хотел Молика – Копанки – Јоргов Камен – Црвени Стени

Времетраење: 4-6 часа со одмор

Појдовна точка: хотел Молика, 1430 м.н.в.

Највисока точка: Црвени Стени , 1800м.н.в.

Опрема : Стандардна планинарска, водоотпорни чевли и јакна (пожелно)

Тип на Патека: Во еден правец -кружна

Тежина на патеката : Лесна и средна

Други опции: можно слегување до село Магарево по една од повеќето патеки во таа област

« на 4 »

Save