2. Инфоцентар – Палиснопје – Копанки – хотел Молика – Инфоцентар

Времетраење: 4-6 часа со одмор

Појдовна точка: Инфоцентар на НП Пелистер, 1350 м.н.в.

Највисока точка: Видиковец, 2000м.н.в.

Опрема: Стандардна планинарска, водоотпорни чевли и јакна (пожелно)

Тип на Патека: Во еден правец-кружна

Тежина на патеката: Средна

Други опции: Можно слегување  во село Магарево по една од повеќето патеки  во таа област или посета на Јоргов Камен, Црвени Стени.

« на 4 »

Save