5. Камењар – Врв Пелистер 2601 м.н.в

Времетраење: 10-12 часа со одмор

Појдовна точка: хотел Молика, 1452м.н.в.

Највисока точка: врв Пелистер , 2601м.н.в.

Висинска разлика:  мин:1452 м.н.в. – макс: 2601м.н.в.

Должина на патеката: 12 км

Угорнина: 1208 метри ; удолнина 71метри

Опрема: Професионална, водоотпорни чевли и јакна (задолжително)

Тип на патека: во еден правец

Тежина на патеката: тешка

Други опции: можно слегување пo друга патека-Болници или Широка

« на 4 »

Save

Save