6. Болници – Врв Пелистер 2601 мнв

Времетраење: 10-12 часа со одмор

Појдовна точка: Инфоцентар на Н.П. – 1370 м.н.в.

Највисока точка: врв Пелистер – 2601 м.н.в.

Висинска разлика:  мин: 1370метри.  макс: 2601метри

Должина на патеката: 17 км

Угорнина: 1360 метри;  удолнина 128 метри

Опрема: Професионална, водоотпорни чевли и јакна (задолжително)

Тип на патека: Во еден правец

Тежина на патеката: полу тешка

Други опции: можно враќање по друга патека:  Патеката по камењарот или патеката Широка.

« на 4 »

Save